Technical Program Committee

Peihan Qi
Xidian University, China

Chi-Hua Chen
Fuzhou University, China

Zhenyu Na
Dalian Maritime University, China

Jinbo Xiong
Fujian Normal University, China

Mingqian Liu
Xidian University, China

Zengpeng Li
Shandong University, China

Xi Lin
Shanghai Jiaotong University, China

Yulei Wu
University of Exeter, UK

Jianwen Xu
Muroran Institute of Technology, Japan

Jiannan Li
University of Waterloo, Canada

Qingyong Deng
Guangxi Normal University, China

Hansong Xu
Shanghai Jiaotong University, China

Chunguo Li
Southeast University, Nanjing, China

Yuchen Liu
Georgia Institute of Technology, USA

Lizheng Liu
Fudan University, China

Fuli Qiao
Pennsylvania State University, USA

Heng Zhao
Shenzhen Technology University, China

Junchao Du
Xidian University, China

Yongmin Zhang
Central South University, China

Yuanzhi Ni
Jiangnan University, China