Technical Program Committee

Rui Li

Xidian University

Wei Xi Xi’an

Jiaotong University

Yueshen Xu

Xidian University

Krishna Kambhampaty

Computer Science at North Dakota State University, Fargo, U.S.A.

Fei Dai

Yunnan University

Ao Zhou

Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, China

Bin Cao

Zhejiang University of Technology

Buqing Cao

Hunan University of Science and Technology

Changai Sun

Fu Chen

Ying Chen

YuHao Chen

Congfeng Jiang

Hangzhou dianzi University

Dongjing Wang

Hangzhou Dianzi University

Yucong Duan

Hainan University

Zhuofeng Zhao

North China University of Technology

Xiaoliang Fan

Xuan Gong

Guobing Zou Shanghai University

Gaowei Zhang

Nanyang Technology University

Jiwei Huang

China University of Petroleum – Beijing

Youhuizi Li

Hangzhou dianzi University

Haolong Xiang

University of Auckland

Junhao Wen

Chongqing University

Jian Wang

WuHan University

Jīn Liu

Yanmei Zhang

Central University of Finance and Economics

Junaid Arshad

University of West London

Jiuyun Xu

China University of Petroleum

Li Kuang

Central South University

Lianyong Qi

Qufu Normal University

Lili Bo

China University of Mining and Technology

Wenmin Lin

Hangzhou Dianzi University

Xihua Liu

Nanjing University of Information Science and Technology

Jianxun Liu

Hunan University of Science and Technology

Shijun Liu

Shandong University

Xiao Ma

Beijing University of Posts and Telecommunications

Shunmei Meng

Nanjing University of Science and Technology

Mingqing Huang

Shenzhen Institute of advanced technology, Chinese Academy of Sciences

Jie Zhang

Nanjing University

Tao Huang

Silicon Lake University

Kai Peng

Huaqiao University

Qingxiang Liu

Nanjing University of Information Science and Technology

Kuangyu Qin

Computer School, Wuhan University, China

Renhao Gu

Nanjing University of Information Science and Technology

Shanchen Pang

Shaohua Wan

Zhongnan University of Economics and Law

Shizhan Chen

Tianjing University

Shucun Fu

Nanjing University of Information Science and Technology

Simon Gu

Xiaobing Sun

Yangzhou University, China

Chunyan Sun

Wenda Tang

Lancaster University

Wenwen Gong

China Agricultural University

Hongchen Wu

Shandong Normal University

Yirui Wu

Hohai University

Yunni Xia

Chongqing University

Xiaolong Xu

Nanjing University of Information Science and Technology

Yuan Xue

Nanjing University of Information Science and Technology

Xuan Zhao

Nanjing University

Yan Yao

Shanghai Jiao Tong University

Yihai Chen

Shanghai University

Yuyu Yin

Hangzhou Dianzi University

Yiping Wen

Hunan University of Science & Technology, China

Yutao Ma

School of Computer Science, Wuhan University

Xuan Liu

Southeast University

Yu Zheng

Nanjing University of Information Science and Technology

Jun Zeng

Chongqing University

Yiwen Zhang

Anhui University

Zijian Zhang

Zhao Huiqun

Zhongqin Bi

Shanghai University of Electric Power

Wei Du

Li Pan Shandong University

Haiyan Wang

Han Ding

Xi’an Jiaotong University

Chaocan Xiang

Chongqing University

Qingsong Yao

Li Qi

Zhi Wang

Honghao Gao

Shanghai University

Lin Wang

Yanshan University, China